TILBYR DEN ATTRAKTIVE, UAVHENGIGE KARRIEREN

Er du en kompetent og dyktig fagperson innenfor økonomi og ledelse?

Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Setter du dessuten pris på lærings­muligheten og friheten i en uavhengig karriere, men søker trygghet for en tilstrekkelig tilgang av interessante prosjekter, ja, da vil vi gjerne jobbe med deg også. Det er en tydelig trend, internasjonalt og i Norge, at høyt utdannede mennesker verdsetter uavhengighet og livslang utvikling høyt og ser at de kan utvikle attraktive karrierer på egen hånd. Samtidig opplever mange virksomheter at adgang til dyktige fagressurser for kortere eller lengre perioder, og innenfor tydelige rammer, kan gi dem det påfyllet av kompetanse eller kapasitet som de trenger. De menneskene som er avgjørende for å kunne gjennomføre prosjekter hurtig uavhengig av internt tilgjengelige ressurser, eller rett og slett for å dekke opp for permisjoner og annet midlertidig fravær. Cand.no er arenaen hvor de som søker selvstendighet som karrierevei møter de rette virksomhetene, og en slik karriere blir en realistisk mulighet. Du oppretter ditt eget selskap og i stedet for å jobbe i et hierarki, er du sjef over din egen tid og dine egne oppgaver, og får betalt for verdiene du skaper. Slik utvikler du dine egne sterke sider, mens virksomhetene opplever tryggheten i å jobbe med frilansere kvalitetssikret gjennom tradisjonell executive search. Så hjelper Cand.no deg med råd og rammer, og med formalitetene som følger ved å være uavhengig. Samtidig anbefaler vi deg, som en av våre sterke candidater, overfor virksomheter som ønsker håndplukkede prosjektressurser. Alt mens du sprer din kompetanse og tilegner deg mer kunnskap og erfaring. Mens du, rett og slett, realiserer egne drømmer og planer.


/ TIL FORSIDEN
/ TIL COMMUNITY
/ KONTAKT OSS