Ny arena for samfunn i endring

Endringene skjer kontinuerlig og raskt. Virksomheters ønske om spesialisert kompetanse til rett tid og i en avgrenset periode øker. Samtidig ønsker mange høyt kompetente fagressurser større frihet enn det som er mulig i store selskaper og i konsulenthus. Frihet uten at det går på bekostning av utviklende og spennende oppgaver. Slike mennesker tilfører bedrifter kompetanse og ekstra hestekrefter som gjør det mulig å nå strategiske og operasjonelle mål hurtig.

Vinn-vinn, altså.

Menneskene i Cand.no har lang erfaring i å knytte de rette menneskene og virksomhetene sammen, og brenner for å oppfylle mål og ambisjoner. Da må vi også forstå ønsker og behov i et arbeidsmarked i endring, og tilby de gode løsningene.

Vi tilbyr et eget og innovativt konsept for dyktige oppdragstakere som drives av nettopp selv­stendighet og utvikling.

Vi skaper en arena som i dag mangler. Er du trygg på egne ferdigheter, har opparbeidet deg bred kompetanse og ønsker mer frihet og selvstendighet kombinert med fellesskap og gode ramme­betingelser, så vil vi gjerne snakke med deg.

/ TIL FORSIDEN
/ TIL COMMUNITY
/ KONTAKT OSS