Personvernerklæring

Dataene som sendes via kontaktskjemaet behandles fortrolig av Cand.no AS og lagres med formålet å vurdere min profil i forbindelse med mulige konsulentoppdrag. Opplysningene vil ikke bli presentert for tredjepart/mulige oppdragsgivere uten etter eksplisitt samtykke. Dersom det skulle komme i stand en avtale om konsulentoppdrag, vil opplysningene bli registrert også for formålet å følge opp oppdraget. Jeg er kjent med at jeg etter Lov om behandling av personopplysninger kan be om innsyn i opplysningene som er lagret om meg og be om retting.

/ TIL FORSIDEN
/ KONTAKT OSS